Een moment geduld a.u.b.

Webtool Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veilgheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Bij de Veiligheidsladder heeft NEN een Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen. De webtool is een zogeheten SAQ (Self Assessment Questionnaire). Door het beantwoorden van vragen kunt u bekijken op welke trede van de ladder uw bedrijf uitkomt.

Lees hier meer over de treden en scores

Opbouw vragenlijst

Deze vragenlijst voor de zelfverklaring (SAQ) Veiligheidsladder is opgebouwd volgens het certificeringsschema van de Veiligheidsladder. De zes bedrijfsaspecten zijn de hoofdonderwerpen van de vragenlijst:

  • Leiderschap en betrokkenheid
  • Beleid en strategie
  • Organisatie en opdrachtnemers
  • Werkplek en procedures
  • Afwijkingen en communicatie
  • Audits en statistieken

Elk hoofdonderwerp (bedrijfsaspect) heeft een aantal sub-onderwerpen (karakteristieken). Bij de vragen staat het hoofd- en sub-onderwerp aangegeven.

De vragenlijst heeft 233 vragen. Bij het aanmaken van een vragenlijst kunt u aangeven voor welke trede u gecertificeerd wilt worden. De respondenten krijgen dan alleen de vragen van die trede (én de lagere treden) om te beantwoorden. U kunt tussentijds altijd stoppen en opslaan, om op een ander moment weer verder te gaan.

De vragenlijst bevat meerkeuzevragen. Elke vraag is een stelling, met twee of vier mogelijke antwoorden. Er zijn ja/nee-vragen en vragen waarbij u moet kiezen of deze volledig, grotendeels, deels of niet van toepassing zijn op uw organisatie.

Bij elke vraag is een opmerkingenveld opgenomen. Als u wilt, kunt u hier een opmerking bij uw antwoord geven. Rechts naast de vragen staat een toelichting op de vraag.

Inloggen

Abonnement aanvragen? Klik hier